Konstrukce a design SuperPro

MATERIÁL

Pro SuperPro jsou vyvíjeny speciální směsy Polyuretanu. Mají obzvláště příznivou kombinaci chemických a fyzikálních vlastností pro automobilový průmysl. Polyuretany SuperPro podléhají minimálnímu opotřebení, nevadí jim chemikálie a především si dokonale udržují původní tvar (mají výbornou tzv. tvarovou paměť). Jejich největší výhodou je přirozená schopnost absorbovat nárazy a tlumit kmity. Tyto vlastnosti dělají ze SuperPro materiál budoucnosti.

OCELOVÁ KONSTRUKCE

Ocelová mezikruží jsou integrovanými součástmi silentbloku a jsou nezbytná pro volný pohyb čepů. Mezikruží jsou vyráběna s velkou přesností, aby přesně plnila svoji funkci.

Také vnější ocelová mezikruží jsou vyrobena s tolerancí odpovídající jejich nalisování.

DVOJITÁ SPIRÁLA

dvojitá spirála Drážkové mazací systémy slouží k jednoduchému nalisování ocelových mezikruží do pouzder, aniž by byly tyto pouzdra poškozeny. Dvojitá spirála je pro SuperPro je použita uvnitř pouzdra a na vnějším průměru nalisovaného mezikruží.

Dvojitá spirála tvoří oblast pro speciálně dodávanou vaselinu, která nemůže uniknout a přitom působí mezi těmito plochami. Dvojitá spirála umožňuje uzavřít vaselinu, která může vzlínat po obvodu až do drážky ve vrcholu pouzdra.

RÝHOVÁNÍ

rýhování Rýhování se používá u pouzder pro zavěšení ramen. Rýhování redukuje velikost plochy mezi polyuretanem a mezikružím. Toto omezení styčné plochy má za následek omezení třecích sil. Rýhování udrží také vaselinu uvnitř pouzdra po celou dobu jeho životnosti.

VÁLCOVÉ DRÁŽKY A PROLUKY

válcové drážky a proluky Válcové drážky jsou typické pro SuperPro pouzdra a vyskytují se u některých variant silentbloků závěsných ramen a ok pro listové pružiny. Upravuje se jimi charakter útlumu a směrová tuhost.

DRÁŽKY PRO VASELINU

drážky pro vaselinu Tečny v hlavě některých pouzder slouží k minimalizaci tření mezi polyuretanem a plochou přilehlé podložky. Tato vaseliny chrání silentblok.

PŘESNOST LITÍ

Výrobky SuperPro jsou odlévány metodou přesného tlakového lití. Tato metoda zajišťuje pouzdrům tvarovou přesnost a homogenitu povrchu.

DALŠÍ OPTIMALIZACE

Silentbloky SuperPro prošli 30 lety vývoje a jsou navrženy speciálně pro každou část podvozku a pro konkrétní typ vozu. Výrobce rozlišuje silentbloky podle tvrdosti a charakteru pro závodní a sportovní vozy nebo pro vozy pro běžný provoz. Pro některé typy vozů jsou pouzdra dodávaná s v nitřním excentrickým mezikružím, které umožňuje nastavovat odklony kol a upravovat geometrii. Tímto přístupem se výrobky SuperPro liší od jiných výrobců, kteří používají univerzální polyuretan, který odlévají do forem odvozených z původních tvarů gumových silentbloků.